۲۲ فروردين ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۹
کد خبر:۶۱۱۳۹۶
جدول شماره ٤٢ مدرسه تلویزیونی روز جمعه ٢٢ فروردین ماه از شبكه هاى آموزش و چهار سيما اعلام شد.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، مدرسه تلویزیونی روز جمعه ٢٢ فروردین ماه از شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:
ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩.
ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۸.
ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس نگارش پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی و ریاضی پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم 

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی، زبان قرآن١ پایه ١٠
ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه١٠
ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١
ساعت۱۶ فیزیک ٢ پایه١١
ساعت۱۶:٣٠ زیست شناسی٣ پایه١٢ تجربی
ساعت ١٧ درس فیزیک ۳ پایه١٢ رشته ریاضی و فیزیک.

شبکه چهار:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:
ساعت ۸تا۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰تا۹درس جغرافیا ٢ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹تا٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۹:۳۰ تا١٠ تاریخ اسلام ۲ پایه ١١ علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس فلسفه ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس دانش فنی تخصصی. سایزبندی و فناوری مواد-پایه١٢ رشته طراحی و دوخت لباس
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی، خواص مهندسی سطوح -پایه١٢رشته ساختم

انتهای پیام/

ارسال نظرات