خبرگزاری میزان-در پادکست شماره ۳۸ مجازات شکستن بینی مورد بررسی قرار گرفته است.