خبرگزاری میزان-معترضان به قتل مرد سیاهپوست یک کامیون سوخت که به سوی جمعیت معترض در حال حرکت بود را متوقف کردند.

خبرگزار میزان - فاکس نیوز نوشت: یک کامیون حامل سوخت با راننده سفید پوست، که به سوی جمعیت تظاهر کنندگان صلح آمیز در ایالت «مینه‌سوتا» هجوم آورده است؛ این کار امکان گسترش خشونت را پررنگ‌تر کرده است.