خبرگزاری میزان-در پادکست شماره ۶۶ مرد می‌تواند ترک انفاق کند مورد بررسی قرار گرفته است.
 

پادکست حقوقی (۶۶) / آیا مرد می‌تواند ترک انفاق کند؟