خبرگزاری میزان-در پادکست شماره ۶۸ دیه شکستن دندان مورد بررسی قرار گرفته است.