خبرگزاری میزان-در پادکست شماره ۶۹ کاهش ساعت کاری برای بانوان مورد بررسی قرار گرفته است.