خبرگزاری میزان-هزاران نفر از کارکنان حوزه درمان فرانسه در مخالفت با شرایط نامناسب کاری در خیابان‌های پاریس تجمع کردند که با برخورد خشن نیرو‌های پلیس روبه‌رو شدند.
 

حمله کارکنان حوزه درمان در پاریس به پلیس