خبرگزاری میزان-سخنگوی قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه در برنامه «نگاه یک» حاضر شد و آثار دوره تحول دستگاه قضا و اقبال گسترده مردم از عملکرد این دستگاه در سال ۹۸ در مقایسه با سنوات گذشته را تشریح کرد.