خبرگزاری میزان-انفجار شدید در کارخانه فشفشه سازی در استان ساکاریا در غرب ترکیه موجب وحشت ساکنین منطقه شد.

خبر گزاری میزان - انفجار شدید در کارخانه فشفشه سازی در استان ساکاریا در غرب ترکیه موجب وحشت ساکنین منطقه شد.

این انفجار صبح امروز در پنج کیلومتری شهرستان هندک از توابع استان ساکاریا رخ داد و شدت آن بحدی بود که در چند شهرستان اطراف حس شد و مردم را سراسیمه به خیابان‌ها کشاند.

شمار مجروحان انفجار کارخانه فشفشه سازی در استان ساکاریا‌ی ترکیه به ۴۱ تن افزایش یافت.