خبرگزاری میزان-در پی امضای تفاهم نامه مشترک بین کانون دفاتر الکترونیک قضایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی دیگر کسی به دلیل نداشتن تمکن مالی از خدمات دادرسی محروم نمی‌شود.