خبرگزاری میزان-اگر دوست دارید درآمد میلیونی داشته باشید. کافی است، برق خانه‌تان را از انرژی خورشید تامین کنید.

درآمد میلیونی از نور خورشید