خبرگزاری میزان-دولت پاکستان برای توسعه مراکز درمانی خود، اقدام به ساخت یک بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی مخصوص بیماران کرونایی در مدت زمان ۴۰ روز کرد.

 

ساخت بیمارستان دولتی برای بیماران کرونایی طی ۴۰ روز در پاکستان

برچسب ها: کرونا پاکستان