خبرگزاری میزان-واعظ آشتیانی،مدیرعامل سابق استقلال در برنامه چاپ اول گفت: مثلث فساد در فوتبال ایران یک واقعیت انکار ناپذیر است.