خبرگزاری میزان-سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اکبر طبری طی دو هفته آینده خبر داد.

خبرگزاری میزان - اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده طبری را تشریح کنید، گفت: امروز آخرین جلسه دادگاه است و آخرین دفاع خود آقای طبری هفته گذشته اخذ شده و از جمعی از متهمان روز یکشنبه آخرین دفاعیات اخذ شده و از تعدادی از متهمان باقی مانده هم امروز آخرین دفاع اخذ شده است و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد.