کد خبر:۶۶۰۱۹۴
۰۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۴
با شیوع ویروس کرونا در دنیا و ایجاد محدودیت‌ها در زندگی فردی و اجتماعی، تمام ما به دنبال امن‌ترین روش برای بازگشت به زندگی روز‌مره‌مان هستیم. غافل‌از‌این که در این میان هستند کسانی‌که دنیایشان از روز اول زندگی محدودیت‌هایی را به همراه داشته است که ما از آن‌ها یا بی خبریم یا علاقه‌ای به شنیدن آن‌نداریم. در مناطقی که از لحاظ فراگیری کرونا پرخطر هستند مدارس غیر حضوری شده و آموزش مجازی به کار گرفته شده است. در این میان برای اطفالی که دچار معلولیت هستند از جمله کودکان ناشنوا یا نابینا که نیاز به لب خوانی یا لمس خطوط بریل دارند اعمال این شیوه بسیار مشکل است. دانش آموزانی که با تلاش دوچندان سعی در شکستن حصار معلولیت داشتند اکنون با سدی به نام کرونا روبرو شده اند؛ اما این بیماری نتوانسته در عزم آنان و معلمان مهربان و سختکوششان برای آموزش و پیشرفت خللی ایجاد کند؛ اگرچه مسیر ناهموار است و در برنامه ریزی ها، مشکلات این کودکان کمتر در نظر گرفته شده است.
ارسال نظرات