خبرگزاری میزان-خبرنگار «سی ان ان» به نقل از مشاور انتخاباتی ترامپ گفت: رییس جمهور در نفس کشیدن تا حدی مشکل پیدا کرده است و امروز به شدت احساس خستگی شدید داشت که این موضوع یک مشکل عادی نیست.