خبرگزاری میزان-پس از حدود ۷ ماه تعطیلی، درب‌های خانه خدا از سحرگاه امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه به روی عمره‌گزاران باز شد و حدود ۶ هزار زائر ساکن عربستان با رعایت فاصله و نکات بهداشتی به طواف خانه خدا پرداختند.