خبرگزاری میزان-رییس‌جمهور آمریکا پس از آنکه دقایقی از بیمارستان نظامی «والتر رید» واشنگتن خارج شد و با هواداران خود از داخل خودرو صحبت کرد، به بیمارستان بازگشت.