خبرگزاری میزان-بهره برداری از ۶۷۴ طرح راهسازی و ۶۴۸ طرح روستایی در استان البرز با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.