خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.

 

شرح صوتی تفسیر خطبه صد و هفتم نهج البلاغه جلسه اول

 
شرح صوتی تفسیر خطبه صد و هفتم نهج البلاغه جلسه دوم
 
شرح صوتی تفسیر خطبه صد و هفتم نهج البلاغه جلسه سوم