خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.

 

شرح صوتی تفسیر خطبه صد و هشتم نهج البلاغه جلسه اول

 
 شرح صوتی تفسیر خطبه صد و هشتم نهج البلاغه جلسه دوم
 
 شرح صوتی تفسیر خطبه صد و هشتم نهج البلاغه جلسه سوم
 
 شرح صوتی تفسیر خطبه صد و هشتم نهج البلاغه جلسه چهارم
 
شرح صوتی تفسیر خطبه صد و هشتم نهج البلاغه جلسه پنجم
 
 شرح صوتی تفسیر خطبه صد و هشتم نهج البلاغه جلسه ششم