اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کردند.
ارسال نظرات