خبرگزاری میزان-این تصاویر را رصد خانه آژانس فضایی اروپا تهیه کرده است.