خبرگزاری میزان-ممنوعیت آتش بازی سال نو در اماکن عمومی در برلین آلمان موجب انجام آن در برخی خانه‌ها و در نهایت منجر به آتش سوزی در خانه‌ها شد

 

 

برچسب ها: آتش سوزی برلین