کد خبر:۶۹۶۷۷۵
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۳
یکی از آخرین بازمانده‌های تاریخی خیابان لاله زار تهران خانه و باغ اتحادیه است. این بنای تاریخی متعلق به علی اصغر خان اتابک ملقب به امین السلطان است که در سال ۱۲۶۱ خورشیدی در دوران قاجار ساخته شده است. این باغ در دوران صدر اعضمی میرزا احمد خان اتابک شاهد وقایع و تصمیم گیری‌های بسیار مهم سیاسی بوده است. این بنای تاریخی پس از مرگ امین السلطان توسط نوادگان وی به قطعات کوچکتر تقسیم شده است. این ملک که با بی مهری تمام سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۸۹ از فهرست آثار ملی حذف و نیم دیگر آن نیز به مزایده عمومی گذاشته شد، ولی در ۱۳۹۲ شهرداری تهران باقی مانده ملک را مجددا خریداری و خانه اصلی امین السلطان را بازسازی کرد. قسمتی از آن که متعلق به دختر امین السلطان است هنوز در حال بازسازی می‌باشد و دیگر بخش‌های آن نیز از به لطف مدرنیته در حال تبدیل شدن به اماکن امروزی است.
ارسال نظرات