خبرگزاری میزان-ویدئویی از توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب درخصوص اتّحاد کلمه‌ی مسئولین و ملّت منتشر شده است که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.