آیین تقدیر از برگزیدگان اولین جمع سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه (۲۷ بهمن) با حضور محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
ارسال نظرات