کد خبر:۷۰۳۴۳۷
۰۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۲۲:۱۰
آنتونیو اولموس، عکاس انگلیسی، ورزش روزانه خود را در امتداد ۳ کیلومتری ساحل برایتون انجام می‌دهد که ۴۲۳ کلبه ساحلی را که به دلیل نبود توریست و گردشگر درهایش قفل شده است را ثبت کرده است.
ارسال نظرات