خبرگزاری میزان-عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: به پیشنهاد «بورل»، نماینده عالی اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهاد جلسه غیر رسمی با حضور ۴+۱، ایران و آمریکا هستیم.