خبرگزاری میزان-خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا سه شنبه (۵ بهمن) گفت: هیچ توافقی خارج از قانون مجلس شورای اسلامی بین ایران و آژانس بین المللی صورت نگرفته است.