خبرگزاری میزان-تصویر آخرین فیش حقوقی دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده در برنامه «ثریا» شبکه یک منتشر شد.