خبرگزاری میزان-حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: اوضاع فراگیری کرونا نگران کننده است. نشانه های بروز شرایطی که نگرانش بودیم، مشاهده می شود.