۰۷ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۴:۱۴
کد خبر:۷۰۴۷۵۹
گفت‌وگو|
معاون برنامه ریزی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور گفت: کتاب درسی به عنوان یکی از ارکان و ابزار‌های یادگیری دارای متن، تصویر و سایر اجزاء و عناصری است که به یادگیری کمک می‌کند. کتاب درسی دارای ویژگی‌های کلی و ساختاری است. ویژگی¬های ساختاری بیشتر شامل جنبه¬های ظاهری و هنری کتاب است. تصاویر یکی از ویژگی‌های ساختاری است.
علی محبی، معاون برنامه ریزی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور در گفتگو با میزان گفت: هرگاه سخن از یادگیری به میان میآید مثلث معلم، دانشجو و کتاب درسی به عنوان اصـلی تـرین عناصر یاددهی و یادگیری درذهن تداعی می‌شود. هر کدام از این عناصر ویژگی‌های خود را دارند و دارای زیر مجموعه‌های متعددی هستند که در امر یاددهی و یادگیری ایفای نقش می‌کنند.

محبی ادامه داد: پیدایش تصویر در کتاب‌های درسی، اهمیت آن در یادگیری و به خاطر سپاری مطالب، روش چیدمان تصاویر در کتاب برای استفاده بهینه از آن‌ها در درک مطالب، نقش رنگ در تصویر و آموزش، همچنین تأثیر وجود تصویر در میزان یادگیری دانش آموزان می‌پردازد.

وی تاکید کرد: تصاویر و عکس‌ها در دوره آموزش عمومی غنی‌تر و در دوره‌هـای بـالاتر انتزاعـی ترنـد. تصـاویر و عکس‌ها در دوره آموزش عمومی ترجمه تصویری مفاهیم و در دوره‌های بالاتر هماهنگ با مفاهیماند. تصاویر و عکس‌ها در دوره آموزش عمومی جنبه هنری قـوی تـر و در دوره هـای بـالاتر جنبـه علمی بالاتری دارند. تصاویر و عکس‌ها در دوره آموزش عمومی بخشی از محتوا را با خود دارنـد و در دوره‌های بالاتر این نقش ضعیفتر میشود و بیشتر به یادگیری محتوا کمـک مـی کند.

معاون برنامه ریزی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور توضیح داد: شورای هماهنگی علمی سازمان در سال ۱۳۹۴ ویژگی‌هایی برای کتاب درسی تصویب نموده است. ویژگی‌ها در این مصوبه به پنج گروه تقسیم کرد از جمله ویژگی‌های انطباق با راهنمای برنامه درسی حوزه یادگیری که شامل اهداف وشایستگی‌ها مورد انتظار، استاندارد محتوا، نقش‌های و ویژگی‌های دانش‌آموزان، راهبرد‌های یاددهی –یادگیری و استاندارد‌های ارزشیابی است- ویژگی‌های ساختاری: (شکلی، محتوایی) - ویژگی‌های زبانی- ویژگی‌های فیزیکی و ظاهری - ویژگی‌های هنری وزیبایی شناختی (مصوب ۱۳۹۴ شورای هماهنگی علمی سازمان) قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از مهمترین ویژگی‌ها، کتاب درسی مبتنی بر راهنمای برنامه درسی است که تالیف خواهد شد. به عبارتی کتاب درسی راهنمای برنامه درسی دانش آموزان است؛ بنابراین کتاب درسی بسیاری از ویژگی‌های کلیدی خود را از راهنمای برنامه درسی به ارث میبرد. به همین خاطر میگویند کتاب درسی جلوه عینی راهنمای برنامه درسی در کلاس درس است. توضیح اینکه برای هر یک از این ویژگیها، معیار‌های زیرمجموع‌های اشاره شده است که در اینجا فقط به پنج معیار اصلی اشاره میگردد.

محبی ادامه داد: تصاویر و عکس‌ها در کتاب‌های درسی در واقع بخشی از محتوا هستند که گزینش قـرار گـرفتند که در جا و مکان مناسب دقت کافی میطلبد تا رجوع به عکسهـا و تصـاویر باعـث سـهولت در یادگیری باشد نه ایجاد سردرگمی برای دانش‌آموز و انداختن شکاف بین متن باشد. در حال حاضر، اکثر اساتید، نویسندگان و حتی والدین نیـز بـه نقـش مهـم تصـویر در فراینـد یـاددهی/یادگیری واقف شده اند و این که تصویر البته به عنوان تصویر آموزشی، چه نقشی ایفا می‌کند. در برنامه‌ها و متون درسی امروز تصویر به ویژه به عنوان ابزار یادگیری و در کارکرد متون نوشتاری نقش مهمتری ایفا می‌کند.

بیشتر بخوانید:

طرح شهاب برای دانش آموزان بالای ده سال برگزار می‌شود


انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار