کد خبر:۷۰۴۹۰۱
۰۷ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۷
عکاس : رضا زنگنه
دستان پدر هر چه ترک خورده تر و پینه بسته تر و سیاه تر ، زیباتر؛ بوی نان حلال می دهند این دستان آسمانی، همچون دوبال فرشته اند و بوی بهشت می دهند. باید قابشان گرفت تا هر روز مهمان چشم هایمان باشد، هر روز میزبان بوسه هایمان.
ارسال نظرات