خبرگزاری میزان-تزریق واکسن به سالمندان کهریزک از دقایقی پیش آغاز شد و وزیر بهداشت در این خصوص گفت: واکسیناسیون برای این قشر محترم رایگان انجام می‌شود.