خبرگزاری میزان-سردار حسین اشتری روز شنبه در بازدید از ستاد مرزبانی خراسان رضوی گفت: به روز شدن تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی مرزبانی و بازسازی و ترمیم مقرهای انتظامی در مرزها ضروری است.