خبرگزاری میزان-علی کریمی پس از اعلام اسامی و در حالیکه تنها ۹ رای را به خود اختصاص داده بود، سالن را در میان تشویق حاضران ترک کرد.