خبرگزاری میزان-محمود فکری از سرمربیگری استقلال برکنار شد.