خبرگزاری میزان-حریرچی،معاون‌ کل وزیر بهداشت با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در تمام شهر‌ها با هر رنگ کرونایی استقرار مسافران در فضای عمومی ممنوع است. ویروس جهش یافته انگلیسی می‌تواند کمتر از ۲۴ ساعت جان بیمار را بگیرد. استان خوزستان بیشتر از هر استان دیگری در خطر است.