خبرگزاری میزان-محسن رضایی در نشست خبری دبیر مجمع تشخیص محلحت نظام گفت:قراربود دولتی‌ها مستندات را به مجمع ارائه کنند، چون با تناقضاتی از دولت رویرو بودیم. می‌خواستیم اسفند به نتیجه برسیم، اما مستندات دولت نرسیده و احتمالا به بعد از سال جدید موکول می‌شود.