خبرگزاری میزان-نمکی، وزیر بهداشت و درمان کشور گفت: مردم فعلا به هیچ وجه فکر سفر نکنند. ویروس کرونای انگلیسی بسیار خطرناک است، مردم خودشان را گرفتار تخت‌های بیمارستانی نکنند.