هشتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته روز چهارشنبه (۱۳ اسفند) با حضور اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن افتتاح شد، اما به دلیل رعایت نشدن قواعد بهداشتی و شلوغی نمایشگاه وزیر راه و شهر سازی محل را ترک کرد.
ارسال نظرات