خبرگزاری میزان-به گزارش روابط عمومی حوزه قضایی بخش لواسانات، تخریب ساخت و ساز‌های غیرقانونی در اراضی معروف به کلاک آغاز شد.