خبرگزاری میزان-رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با بیان اینکه کار تولید واکسن ایرانی کرونا در ۶ مسیر دنبال شده است، گفت: تا خرداد سال آینده مشکلی به نام واکسن کرونا در کشور نخواهیم داشت.