خبرگزاری میزان-ویدئویی که در ادامه مشاهده خواهید کرد به بررسی زمان طلایی کرونا پرداخته است.