خبرگزاری میزان-معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی: داوطلبان تزریق واکسن ایرانی کوو پارس، تا ۶ ماه تحت نظرند.