محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.
ارسال نظرات