خبرگزاری میزان-حریرچی، معاون بهداشت وزیر بهداشت در برنامه «چاپ اول» با اشاره به این موضوع که برخی در ستاد ملی کرونا مانع استفاده از فرصت طلایی عید برای خاموش کردن شعله‌های کرونا شدند در پاسخ به سوال مجری برای معرفی مخالفان اظهار کرد: نمی‌توانم اسامی این افراد را بگویم!

 

 

 

 

در همین زمینه:
چه محدودیت‌هایی در شهرهای قرمز اعمال می‌شود؟