خبرگزاری میزان-فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونای شهر تهران در مصاحبه‌ای که داشت اعلام کرد که جز قرنطینه تهران راه‌حل دیگری وجود ندارد.