خبرگزاری میزان-فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: حرکت فزاینده بیماری از ۱۶ فرودین آغاز شد و امروز ۲۵۷ شهر قرمز شده است و ما هنوز شاهد تردد و حجم فعالیت‌های وسیع هستیم.